ยูเครนเรียกร้องให้แก้ปัญหาอย่างสันติต่อการสร้างกองทัพรัสเซีย ขณะที่รัสเซีย-สหรัฐฯ ประจันหน้ากันในการประชุมสหประชาชาติ

เอกอัครราชทูตยูเครนประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวเมื่อวัน […]